Geslaagde Hubertusviering op 13 november 2022

Op 13 november 2022  was er weer de traditionele Sint  Hubertusviering waar paarden, pony’s en andere huisdieren gezegend werden.

De zegening vond plaats door Pastoor Rainer Kanke plaats op de grote paardenwei  onder een stralend zonnetje.

Daarna was het genieten van de carrousel demonstratie, het pony stappen en het hoogte record springen.

Al met al een zeer geslaagde dag.

 

 

Ledenvergadering 11 april besluiten

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 april 2022 zijn er diverse besluiten genomen.

Het bestuur is vernieuwd, er wordt een punt gezet achter de kas, er zijn afspraken gemaakt over de contributie en het huishoudelijk reglement is vernieuwd.

Het verslag is aan de leden verstuurd.

hubertus2018

Geslaagde Huberstusviering 2018

Op 4 november was er weer de traditionele Hubertus viering.

Dit jaar was er geen dienst in de binnenbak.

De zegening van de paarden, pony’s en huisdieren vond weer plaats op de weide.

Er was ponystappen, een rassen defilé van paarden en pony’s en hoogte record springen.

 

 

 

 

hubertus2

Geslaagde Hubertusviering 2017

Op zondag 5 november vond bij Manege Ten Eijsden in Geleen weer de jaarlijkse Hubertus viering plaats. 

Het programma startte om 11.30 uur met een bezinnings bijeenkomst waarin werd stil gestaan bij Sint Hubertus en het doel van de viering. 

Aansluitend volgde de zegening van de paarden en andere huisdierendoor pastoor Quaedvlieg.  

Deze zegening is voor de vele ruiters op de manege belangrijk. Gedurende de rest van de middag was er pony rijden, voltige, “dressuur” met Silke en het hoogte record springen.

Dit alles werd georganiseerd door de Geleense Rij- en Jachtvereniging in samenwerking met manege Ten Eijsden.hubertus2

 

 

De Hubertusviering

De Hubertusmis is opgedragen aan de heilige Hubertus (Schutspatroon van jachtruiters en jagers) die tussen 658 en 727 in het huidige België leefde. Hij was de zoon van Hertog Bertrand van Guyenre. Hubertus voerde aanvankelijk een uiterst vorstelijk leven aan het hof van de Frankse Koningen. Echter na de vroege dood van zijn geliefde vrouw trok hij zich vol verdriet terug in de bossen van de Ardennen en hield zich bezig met zijn hartstocht voor de jacht. Zelfs belangrijke feestdagen weerhielden hem niet van de jacht.Volgens de sage had de innerlijke ommekeer plaats bij het in de heilige nacht aanschouwen van een door hem bejaagd wit hert tussen wiens geweistangen een lichtgevend kruis te zien was. Deze belevenis moet hem zo getroffen hebben dat hij zijn onstuimige leven opgaf en de christelijke levenswandel terugvond. Omstreeks 709 werd hij ingewijd tot Bisschop van Maastricht en Lüttich. Reeds in de middeleeuwen heeft zich het gebruik ontwikkeld om ter ere van deze heilige Hubertus een feestelijke mis op te dragen.Door de jagers werd gebeden om bescherming bij de gevaarlijke jacht en tegelijkertijd werd het geschoten wild gewaardeerd.