St. Hubertusviering

Ieder jaar vindt op de eerste zondag van november vindt bij Manege Ten Eysden in Geleen weer de jaarlijkse Hubertus viering plaats.

Het programma start rond de middag met een bezinning in de binnenbak van de manege. Aansluitend volgt dan de zegening van de paarden, pony’s en andere huisdieren.  Deze zegening is voor de vele ruiters op de manege belangrijk. Iedereen is van harte welkom met zijn huisdieren. Gedurende de rest van de middag is er pony rijden, vrijheids dressuur, voltige en hoogte record springen. Dit alles wordt georganiseerd door de Geleense Rij- en Jachtvereniging in samenwerking met manege Ten Eijsden.

 

De Hubertusviering is opgedragen aan de heilige Hubertus (Schutspatroon van jachtruiters en jagers) die tussen 658 en 727 in het huidige België leefde. Hij was de zoon van Hertog Bertrand van Guyenre. Hubertus voerde aanvankelijk een uiterst vorstelijk leven aan het hof van de Frankse Koningen. Echter na de vroege dood van zijn geliefde vrouw trok hij zich vol verdriet terug in de bossen van de Ardennen en hield zich bezig met zijn hartstocht voor de jacht. Zelfs belangrijke feestdagen weerhielden hem niet van de jacht.Volgens de sage had de innerlijke ommekeer plaats bij het in de heilige nacht aanschouwen van een door hem bejaagd wit hert tussen wiens geweistangen een lichtgevend kruis te zien was. Deze belevenis moet hem zo getroffen hebben dat hij zijn onstuimige leven opgaf en de christelijke levenswandel terugvond.
Omstreeks 709 werd hij ingewijd tot Bisschop van Maastricht en Lüttich. Reeds in de middeleeuwen heeft zich het gebruik ontwikkeld om ter ere van deze heilige Hubertus een feestelijke mis op te dragen.Door de jagers werd gebeden om bescherming bij de gevaarlijke jacht en tegelijkertijd werd het geschoten wild gewaardeerd.