Weidegang

Weidegang

De GRJV heeft rondom Manege ten Eysden de beschikking over circa 6,5ha weilanden waar de paarden en pony´s, welke op de manege gestald zijn, gebruik van kunnen maken.

Deelname aan de weidegang kan alleen als je lid bent van de GRJV en je paard, pony op Manege Ten Eysden gestald staat. Deelname aan alle weidegangen is op eigen risico!
Je pony, paard wordt ingedeeld in een bepaalde groep. Iedere groep heeft zijn eigen weiland. ‘s Zomers worden de pony’s en paarden door Manege Ten Eysden op wei gezet. Je dient ze zelf van wei te halen. ‘s Winters moet je ze er zelf op zetten en er vanaf halen. Als er schade is aan weilanden, poorten, omheining etc. bel dan met Theo Hendrix: 06 – 14969930.

Elk jaar wordt door de GRJV onderhoudswerkzaamheden verricht zoals:
– reparaties/vernieuwing omheiningen,
– onkruidbestrijding,
– bemesting,
– etc.

Daarom wordt er voor deelname aan weidegang elk jaar kosten in rekening gebracht.
De kosten bedragen jaarlijks voor:
– shetlander € 70,00
– pony € 90,00
paard € 100,00

Het innen van het weidegeld gebeurt samen met de contributie en dient voor 1 mei betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.

Teruggave  van (of een evenredig deel) het weidegeld gebeurd alleen bij het overlijden van een paard of pony en niet bij vrijwillig vertrek of ziekte van een paard.

Het evenredige deel hangt af van de tijd en de periode (zomer/winter)

In alle andere gevallen beslist het bestuur.


Reglement zomerwei (mei t/m november)
– Deelname aan de zomerwei is geheel voor eigen risico.
– Deelname is alleen mogelijk indien u de onkosten voor de weidegang tijdig betaald hebt en de naam van uw pony/paard op de lijst van deelnemers staat die op de prikborden hangt.
– De paarden/pony’s worden door de familie Nelissen dagelijks op de wei gezet, behalve op zaterdag.
– Iedere deelnemer zorgt zelf voor het binnenzetten van zijn paard/pony.
– Laat geen paard/pony alleen op de wei achter, maar zet de laatste die overblijft ook op stal.
– Help mee aan een goed beheer van onze weilanden: verwijder eventuele verontreinigingen die een gevaar kunnen opleveren voor de paarden.

 

Reglement winterwei (december t/m maart, twee weilanden beschikbaar)
– Deelname aan de winterwei is geheel voor eigen risico.
– Tijdens deze maanden zijn er maar twee weiden beschikbaar.
– Deelname is alleen mogelijk indien uw de onkosten voor de weidegang tijdig betaald hebt en de naam van uw pony/paard op de lijst van deelnemers staat die op de prikborden hangt.
– Iedere deelnemer zorgt zelf voor het buitenzetten en binnenhalen van zijn paard/pony.
– Iedere deelnemer zorgt ervoor dat zijn paard / pony max. 2 uur gebruik maakt van de winterwei. (om ongeregeldheden tussen paarden / pony’s te voorkomen).
– Klachten over modder e.d. worden niet aangenomen; het spreekt vanzelf dat de wei tijdens het winterseizoen nat wordt, daaraan kan ook de GRJV niets veranderen.
– Tijdens de maand april zijn i.v.m. onderhoud alle weilanden gesloten met uitzondering van de springwei (zandbak).
– De springwei (zandbak) mag alleen gebruikt worden door deelnemers aan de weidegang en is eveneens geheel voor eigen risico.

Reglement Springwei (april, rustmaand alle weilanden i.v.m. onderhoud)
– Deelname is geheel voor eigen risico.
– De springwei is alleen beschikbaar voor deelnemers van de weidegang.
– De springwei is te gebruiken maandag t/m zondag, met uitzondering van enkele ochtenden (di / wo) tijdens deze dagen worden stallen uitgemest en wordt de springwei door MTE (Manege Ten Eysden) gebruikt om een aantal paarden buiten te zetten.
– Het is de bedoeling om de paarden te “luchten”. Dit is altijd onder toezicht en maximaal 15 minuten. Dit betekent het volgende:
Je houdt zelf toezicht; Maximaal 15 minuten het maakt niet uit of je paard alleen staat of met andere paarden. Een uitzondering: zijn de 15 minuten om en er is niemand die van de springwei gebruik wil maken dan kun je langer van de springwei gebruik maken mits je toezicht houdt. Komt een nieuwe gebruiker dan moet je meteen de springwei vrijmaken.

Facebook