Weidegang

Naast de organisatie van activiteiten verzorgt de GRJV de weidegang op Manege Ten Eysden. Weidegang is toegankelijk voor paarden, pony’s die op MTE gestald staan.

We kennen twee weideseizoenen:

Zomer wei (april t/m november),
Winter wei (december t/m maart)

In maart of april zijn alle weilanden dicht (rustperiode en onderhoudswerkzaamheden), en dan is de spring wei ter beschikking om je paard/pony een kwartier te laten luchten.

Je kunt alleen deelnemen als je lid bent en je paard of pony op Manege Ten Eysden gestald staat.
Deelname aan weidegang is op eigen risico!
Je paard of pony wordt ingedeeld in een bepaalde groep. Iedere groep heeft zijn eigen weiland.
In de zomer en wintermaanden worden de paarden en pony’s door Manege Ten Eysden op wei gezet. Op de weekenden en feestdagen na. Als er schade is aan weilanden, poorten, omheining etc. bel dan met Twan von den Hoff: 06–34026833.

De jaarlijkse kosten voor de weidegang bedragen  €100,00)

Het innen van het weidegeld gebeurt samen met de contributie en dient ieder jaar voor 1 mei, begin zomerwei, betaald te zijn via bankoverschrijving op rekeningnummer NL58 RABO 0130500968 t.n.v. Geleense Rij- en Jacht Vereniging onder vermelding van je naam en die van je paard of pony. 

Teruggave (of een evenredig deel) van het weidegeld gebeurd alleen bij het overlijden van een paard of pony en niet bij vrijwillig vertrek of ziekte van een paard of pony. Het evenredige deel hangt af van de tijd en de periode (zomer/winter).

In alle andere gevallen beslist het bestuur.

Op elk seizoen is een reglement van toepassing.